Общинският плувен комплекс в Пазарджик ще носи името на Христо Чочев, ако съветниците приемат предложението на кмета Тодор Попов, по време на заседанието си в четвъртък.

„Общински плувен комплекс е открит месец май 2009г. и до момента функционира без име. Във връзка с това до мен постъпи писмо с вх. № 44-С-642/31.10.2017 г. от Стоян Стоянов, съгласувано със спортната общественост на град Пазарджик,  с предложение за даване  име на Общински плувен комплекс. “ – пише в проекто – решението.

Христо Чочев е създателят на двата вида спорт в нашия град – плуване и модерен петобой. Участник е в Световно първенство в гр. Будапеща – Унгария, както и в редица международни състезания.

Предложението до Общински съвет – Пазарджик е: името на Общински плувен комплекс да бъде Общински плувен комплекс ,,Христо Чочев”.