Тридесет и трима души ще намерят работа в новото „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“, което предстои да бъде създадено след сесията на Общинския съвет, в четвъртък. Става дума за хора, които нямат висока професионална квалификация и са от уязвими групи на пазара на труда. Сумата, която ще бъде инвестирана в начинанието е 269 856 лв.

Средствата ще постъпят в рамките на петнадесет месеца, по договор за безвъзмездна финансова помощ, в резултат на партньорско споразумение между Община Пазарджик и сдружение с нестопанска цел „Център за професионално обучение, знание и прогрес“. Тридесет от бъдещите работници ще преминат през обучение за извършваните от дях дейности. Четирима от потенциалните работници са хора с увреждания. Първоначално проектът ще продължи една година, а след нейното изтичане за още шест месеца, ще бъдат запазени поне седемнадесет от работните места.