Стартира изпълнението на проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Пазарджик“, осъществяван с финансовата подкрепа на „Оперативна програма за храни и/или основно финансово подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България“, като възложител е Община Пазарджик.

На територията на Община Пазарджик, услугата „Топъл обяд“ ще се предоставя на потребители, които са жители в населените места Алеко Константиново, Априлци, Величково, Говедаре, Главиница, Добровница, Ивайло, Мокрище, Пищигово, Росен, Синитово, Сарая, Хаджиево, Цар Асен, Тополи дол, Черногорово и Юнаците. Изпълнител на услугата е Обединение „БЧК Пазарджик и „Хашъмов“. Всеки работен ден храната ще бъде транспортирана до кметствата и 360 потребители ще получават топъл обяд, състоящ се от супа, основно ястие и хляб.