Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, която бе сезирана по инициатива на неправителствана организация „Да спасим Община Септември“, излезе с решение по сигнала. Публикуваме решението на Комисията във връзка със сигналите за начина на възлагане на дейностите от страна на кмета чрез обществените поръчки.

Също така с решението си Комисията прекратява образуваното производство по друг пореден сигнал срещу кметът Марин Рачев и адвокат Мануел Манчев. Тъй като са заличени данните на жалбоподателя в решението на комисията, прилагаме протокол от съдебно заседание, в който „лицето на протестите” адв. Баташки моли съда, да бъде изискана информация от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси дали е образувана преписка по подаден сигнал от ИК „Да спасим Община Септември”.
„По темите тиражирани от „Спасителите” на община Септември и твърденията им относно начина на управление на същата ще дам обстойна пресконференция, след като приключат всички проверки и дела, тъй както винаги съм казвал, че времето е най-добрия съдник. И когато всичко се изясни тогава ще чуете и моята гледна точка. На този етап няма да влизам в ролята на институция или съд, както го правят те. Това, което мога да кажа сега е, че оказваме пълно съдействие на институциите, натоварени да ни проверяват по подадените сигнали и факта, че все още всички проверки не са приключили, а някои от тях ги удължават дори вече трети път, може да си представите какъв огромен обем от работа се върши в нашия мандат, а уверявам ви няма нещо, което да не се проверява откакто сме встъпили в длъжност”, коментира темата кметът Марин Рачев.

30решение130решение230рачев30рачев130рачев3 30рачев4