Във връзка с информацията за очаквани опасности, постъпила от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН и съгласно планираните превантивни мерки от Националния щаб, в община Пещера са предприети действия за координация между институциите. Секретарят на Общината Борис Фолев и началникът на полицейското управление гл.инспектор Елена Абаджиева определиха рамките на съвместната работа в случай на риск. Дежурният на Общината ще предава на дежурния на РУ Пещера регулярно информация за състоянието на реката.

Ако завали дъжд ще се следи състоянието на язовира в с. Капитан Димитриево. Неговият капацитет е 516 000 куб. м., в момента е пълен на по-малко от половината.

От Общината подават информация на всеки 2 часа. От полицията ще поддържат връзка с най-голямото предприятие „Биовет“, за да получават информация за състоянието на неговия водоем „Чепински  вриз“ и с Напоителни системи за състоянието на изравнителния водоем, който е в близост до „Чепински вриз“. И двете съоръжения се пълнят контролирано.