І.   Мъже и жени

 1.  змс Димитър Марков- корабомоделен спорт-Световен шампион + 10 златни, 4 сребърни и 2 бронзови медала от Държавни първенства                
 2. змс Димитър Димитров –  корабомоделен спорт- Световен шампион + 8   златни, 5 сребърни и 2 бронза от Държавни първенства
 3. змс Петко Петгков – корабомоделен спорт- 9-ти на СП +  12 златни, 7 ср.

               и 1 бронз от Държавни първенства

 1.  мс Никола Друмев – кораб. спорт-  Златен медал от ЕП + 2 златни от ДП
 2. змс Лазарина Бончева- кораб. спорт-Златен медал от Европ. пър-во
 3.  Иван Ралчев – кораб.спорт- 1 зл., 2 среб. и 2 бронза от ДП
 4. мс Владислав Кацарски – кораб.спорт- 1 среб. и 4 бронза  от ДП
 5. Николай Георгиев – автомод. спорт-  1 зл., 2 ср. и 2 бронза от ДП
 6.  мс Стефан Марков- кораб.спорт- 1 ср. и 2 бр. медал от ДП    
 7. Атанас Георгиев-автомод. спорт-  4 бронзови медала от ДП

 

   ІІ.     Юноши и девойки

 

 1.  Анастасия Бончева –  Бронзов медал от Европейско първенство
 2. Константин-Кирил Димитров  – 4-ти на Световно първ-во
 3.  Калоян Иванов       – 1 зл. и  1 сребърн медала от Държавно п-во
 4.  Никола Бъндев       – 1 златен медал от Държавно п-во
 5. Невена Узунова       – 1 сребърен медал от Държавно първенство
 6. Стилиян Стоянов    – 1 сребърен медал от Държавна първенство

 

      Най-добри спортисти на Модел яхт клуб-Пазарджик са утвърдени

               на заседание на УС  с Протокол № 11.11.2017 година.