През 1992 година Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за международен ден на хората с увреждания. Неговата цел е постоянно да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпът до общата архитектурна среда на хората с увреждания; достъпът до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване.

Посланията на този ден са различни, защото и политиките по отношение на хората с увреждания имат много лица. Предизвикателството на днешния ден обаче е, че той задължава всички, които говорят и обсъждат проблемите на хората с увреждания, да слагат ударението върху човека и неговата индивидуалност и лично достойнство, а не върху увреждането му.

Днешният международен ден на хората с увреждания беше отбелязан в клуба на инвалида в Септември.
Освен редовните членове на местния клуб там пристигнаха и техни гости от ПК „Чинарите” в Семчиново, както и такива от ПК „Илия Минев” в общинския център. 

Председателят на клуба на инвалида Гена Гочева изнесе доклад във връзка с днешния празник, след което всички присъстващи се почерпиха с приготвените за случая ястия и питиета.