През третото тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 86 жилищни сгради със 125 жилища в тях и с 15 837 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 59 други сгради с 20 376 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 32.3%, жилищата в тях – 28.9%, а общата им застроена площ – с 36.9%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава спад с 13.2%, а  при тяхната РЗП – с 47.6%.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават със 79.2%, жилищата в тях – с 92.3%, а разгънатата им застроена площ е повече с 39.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 26.3%, а тяхната РЗП – с 18.9%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 262, Пловдив – 239, Варна – 154, и София – 111. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 432, Пловдив – 1 371, Варна – 751, и Бургас – 636.

През третото тримесечие на 2017 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 53 жилищни сгради с 92 жилища в тях и с 9 814 кв. м обща застроена площ и на 41 други сгради с 6 468 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко със 7.0%, жилищата в тях – с 11.5%, а общата им застроена площ – с 20.3%. Броят на започнатите други сгради намалява с 8.9%, а тяхната обща застроена площ – с 13.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на започнатите жилищни сгради регистрира ръст с 65.6%, жилищата в тях – с 84.0%, а общата им застроена площ – с 20.5%. Започнатите други сгради се увеличават с 10.8%, но разгънатата им застроена площ намалява – със 77.1%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 165 жилищни и 80 други сгради; София (столица) – 135 жилищни, 4 административни и 27 други сгради; Варна – 85 жилищни и 38 други сгради; Стара Загора – 73 жилищни и 47 други сгради.