На 8 декември, петък, от 19 ч. в ДКТ „Константин Величков“ ще се проведе четвъртото издание на ГФН, което ще бъде посветено на 80-годишнината от рождението на Надка Караджова. Церемонията ще се състои в Пазарджик, под патронажа на кмета на гр. Пазарджик г-н Тодор Попов.

Целта на събитието е да поощрява дейността на създателите и изпълнителите на музикални и танцови произведения на фолклорна основа. Чрез него се привличат и млади хора, които ценят фолклорното наследство на България. Годишните фолклорни награди са оценка за майсторството на създателите и изпълнителите, които работят в областта на изследването, пресъздаването и съхраняването на народното творчество. Организационния комитет сформиран от сдружение „Наследници на фолклорния огън”(www.gfn.bgще обедини своите усилия с професионалисти с цел повишаване на значимостта и нивото на това събитие. През 2018 г. церемонията ще се проведе в рамките на Дните на наследството, организирано от ИЕФЕМ.

Годишните фолклорни награди (ГФН) е събитие, което се утвърди като една от значимите културни прояви в България. Те са учредени през 2014 г. от сдружение „Наследници на фолклорния огън”, с председател Константин Лазаров. Досега са проведени четири издания:

  • Годишни фолклорни награди 2014, посветени на 100-годишнината от рождението на Борис Машалов. Церемонията е проведена в гр. Смолян;

  • Годишни фолклорни награди 2015, посветени на 120-годишнината от рождението на Гюрга Пинджурова. Церемонията е проведена в София;

  • Годишни фолклорни награди 2016, посветени на 90-годишнината от рождението на Радка Кушлева. Церемонията е проведена в София.

  • Годишни фолклорни награди 2017, посветени на 80 години от рождението на Надка Каражова. Церемонията ще бъде проведена в гр. Пазарджик.

ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ЩЕ ОТДАДЕМ ПОЧИТ НА ФИЛИП КУТЕВ

Статут 2018 година

Годишните фолклони награди се връчват за изпълнители на българска народна музика. Те са предназначени за създателите и изпълнителите, които работят в областта на изследването, пресъздаването и съхраняването на народното творчество.

Организатор на ГФН е сдружението „Наследници на фолклорния огън“, с председател Константин Лазаров. Консултанти са сътрудници от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките.

Годишните фолклорни награди се връчват за създаден продукт, професионални изяви и за цялостни постижения във фолклорното изкуство, както и за значима проява на нематериалното културно наследство (реализирана в системата „Живи човешки съкровища, България“) . Те се провеждат всяка година в рамките на един ден и в различен град на България. Церемонията по връчването се осъществява по време на специален концерт-спектакъл, в който вземат участие видни творци и артисти в областта професионалната музика на фолклорна основа.

Номинирането и селекцията на наградените се извършва от организаторите, компетентно жури и широка публика, която има интерес към този вид музика.

Организаторите си запазват правото за промяна и допълнения в статута.

Регламент 2018 година

Номинирането и селекцията на ГФН се извършва в два етапа:

– номинации, провеждани през цялата календарна година;

– селекция, осъществена от специална комисия (жури).

През първия етап, който протича от първи декември на съответната година до средата на октомври следващата могат да се номинират кандидати от всички посочени по-долу категории чрез специална форма в сайта на ГФН. В номинирането могат да участват всички, които пожелаят. Не е разрешено номинирането на собствено творчество (т.е. кандидатът не може да се самопредлага), както и поп-фолк изпълнители и/или такива от други жанрове на музиката и танца.

През втория етап, протичащ между 15 и 30 октомври на дадена година специална комисия (жури), състояща се от членове на организационния екип и други компетентни специалисти в областта на професионалната музика на фолклорна основа, избират по един кандидат от всяка от посочените по-долу категории:

1. Глас на годината

2. Албум на годината

3. Най-добри вокални дуети, триа, квартети др.

4. Постановка на годината. Участват и постановки, създадени в предишни години, но спечелили вниманието на публиката в настоящата.

5. Хореограф на годината

6. Инструментална пиеса.

7. Дете-изпълнител на годината

8. Нематериалното културно наследство – номинацията се определя от ИЕФЕМ към БАН

9. Фирма, община или личност популяризираща или спонсорирала фолклорни събития.

10. Ансамбъл на годината /Ансамбъл с нова постановка от 1 декември 2017 г. до 1 октомври 2018 г./

11. Книга за етнографски, етноложки и музиковедски изследвания.

12. Журналистически, публицистични материали и радиопредавания в областта на фолклора

13. Наградата за цялостен принос (номинира се и се избира от организационния екип и журито на ГФН)

Професионалното жури трябва да представи на организаторите протокол, който съдържа списък на класиралите се за награди в съответните категории, както и подписите на членовете на цялото жури. Председателя на организационния екип го утвърждава с подпис и печат.

Забележка: Изпълнители, които не желаят да бъдат номинирани, трябва да изпратят писмена декларация, в която се отказват от номинация. Ако изпълнителите са повече и участват в дуети, триа и др. се представя писмена декларация с подписите на всички изпълнители.

Заключителни разпоредби

Организаторите изискват от всички спонсори и медийни партньори, да предоставят лого, само след писмено уреждане на договорните отношения.
Всички спонсори, могат да предоставят винилна реклама на мястото на събитието, един ден преди мероприятието.