Три хиляди петстотин осемдесет и един са имениците които утре ще вдигнат наздравица в община Пазарджик. Освен Николай и Никола, ще почетат името си и всички, чието име е производно на Николай Чудотворец. Ето къде и колко са празнуващите по населените места и в областния град:

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК НИКОЛАЙ НИКОЛА НИКОЛИНА НИКОЛЕТА НОНКО НИНА КОЛЬО ОБЩО
ГР. ПАЗАРДЖИК 1416 474 267 101 2 203 12 2475
С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО 28 18 6 1 0 4 0 57
С. АПРИЛЦИ 4 1 2 0 0 0 0 7
С. БРАТАНИЦА 20 4 12 0 0 2 4 42
С. ВЕЛИЧКОВО 27 3 4 1 0 1 0 36
С. ГЕЛЕМЕНОВО 6 5 2 0 0 0 0 13
С. ГЛАВИНИЦА 35 19 13 2 0 4 0 73
С. ГОВЕДАРЕ 15 6 1 0 0 1 0 23
С. ДЕБРЪЩИЦА 8 5 8 0 0 0 1 22
С. ДОБРОВНИЦА 13 8 6 2 0 5 0 34
С. ДРАГОР 18 11 8 2 0 1 0 40
С. ЗВЪНИЧЕВО 23 14 12 1 0 5 0 55
С. ИВАЙЛО 67 22 19 4 1 5 2 120
С. КРАЛИ МАРКО 2 2 0 0 0 0 0 4
С. ЛЯХОВО 13 3 1 1 0 0 0 18
С. МАЛО КОНАРЕ 48 25 7 5 0 0 3 88
С. МИРЯНЦИ 7 5 1 0 0 0 0 13
С. МОКРИЩЕ 36 14 11 0 1 0 1 63
С. ОВЧЕПОЛЦИ 26 15 5 1 0 0 0 47
С. ОГНЯНОВО 37 10 9 2 0 4 2 64
С. ПАТАЛЕНИЦА 14 6 4 1 0 2 1 28
С. ПИЩИГОВО 13 4 6 1 0 0 3 27
С. РОСЕН 7 11 1 2 0 0 0 21
С. САРАЯ 15 2 6 0 0 1 0 24
С. СБОР 3 2 5 0 0 0 0 10
С. СИНИТОВО 19 10 7 0 0 1 2 39
С. ТОПОЛИ ДОЛ 3 1 1 0 0 0 0 5
С. ХАДЖИЕВО 12 9 5 2 0 1 0 29
С. ЦАР АСЕН 1 4 2 0 0 0 0 7
С. ЦРЪНЧА 12 9 3 0 0 2 0 26
С. ЧЕРНОГОРОВО 16 14 7 5 0 2 1 45
С. ЮНАЦИТЕ 14 3 4 0 0 5 0 26
1978 739 445 134 4 249 32 3581