Часовници, които не стават за употреба и не поддържат функциите, които им се преписват, се разпространяват от сайта за онлайн търговия „Евтини стоки“. Преди десетина дни моите деца ми показаха

СМАРТ ЧАСОВНИК APLUS DZ 09 ВОДОУСТОЙЧИВ-ТЕЛЕФОН СЪС СИМ КАРТА, BLUETOOTH И КАМЕРА, обещах, че ще купя на внуците си за Коледа по един. Свързах се със сайта и подробно разпитах човека, който ми се обади по телефона, за възможностите на предлаганата стока. След като получих уверение, че всичко описано в „Евтини стоки“ отговаря на истината, аз поръчах шест часовника. Днес те ми бяха доставени чрез „Еконт“ и аз заплатих за тях 401 лв.

След това реших да проверя как работи един от часовниците и му поставих своята карта за телефон, тъй като тя има предплатен интернет. Нито една от функциите не можеше да тръгне. Опитах с всеки един от часовниците и нито един не работи. Обадих се в сайта и ми казаха, че е възможно да не се поддържат тези функции, за които първоначално ми обещаха, че ги има. Казах, че искам да върна стоката и да си получа обратно парите. От сайта ми казаха, че трябва да им изпратя писмено известие, чрез платформата на „Евтини стоки“. Пуснах го, но все още нямам отговор. От „Еконт“ ми казаха, че срещу 10 лв. могат да върнат часовниците на сайта. Но така аз нямам уверение, че ще ми бъдат върнати парите.

След това посетих пазарджишкия офис на Комисията за защита на потребителите, а те ми обясниха, че с онлайн търговците работи само софийският им офис.

Интересува ме, в какъв срок по закон търговецът е длъжен да ми върне парите?

Рамиз Джелил, Пазарджик

Г-н Джелил, в сайта цитиран от Вас са налице следните условия за разваляне на сделката:

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП и упоменати по-долу в  член 22 от настоящите Общи условия.

(2) Срокът за отказ е 14 дни, считано от дата датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, е влязло във владение на стоките.

(3) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми ДОСТАВЧИКА на адрес:

 “ ТИНАТРЕЙД  0812“ ООД

ПЛОВДИВ, БУЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ 39, ВХ.Б

ТЕЛ: 0893 556950

ИМЕЙЛ: complaintsonlineorders0812@gmail.com

за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

(4) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не е предоставил на потребителя информация за правото му на отказ от договора по предходните алинеи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора в срок една година и 14 дни, считано от датата по ал. 2. Когато ДОСТАВЧИКЪТ предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ информацията за правото на отказ в срок една година от датата по ал. 2, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора в срок 14 дни, считано от датата на получаване на тази информация.

(5) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва Стандартния формуляр за отказ (Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1 т. 8 от ЗЗП), но това не е задължително. Стандартният формуляр се предоставя при поръчка през интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН като прикачен файл към имейла-потвърждение за сключения договор (чл. 19, ал. 5 от настоящите Общи условия), а освен това е достъпен за всички ПОТРЕБИТЕЛИ като файл за изтегляне на сайта на ДОСТАВЧИКА.

(6) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ предпочита да не изпраща по пощата попълнен Стандартен формуляр по предходната алинея, той може да упражни правото си на отказ от договора, като заяви пред ДОСТАВЧИКА по друг начин недвусмислено решението си да се откаже от договора. Това може да стане например по следните начини:

–       файлът със стандартния формуляр бива разпечатан, попълнен, сканиран на нов файл и този нов файл с попълнения формуляр бива изпратен на ДОСТАВЧИКА по електронната поща като прикачен файл;

–       писмо или имейл, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ формулира отказа си със свои думи, но същевременно така, че по недвусмислен начин да заяви решението си да се откаже от договора.

(7) За избягване на съмнения, ДОСТАВЧИКЪТ по закон не е длъжен и не предоставя като форма за упражняване на правото на отказ възможността, ПОТРЕБИТЕЛЯТ да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата на ДОСТАВЧИКА Стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 6 към ЗЗП или друго недвусмислено заявление. Само за тази форма на упражняване правото на отказ чл. 52, ал. 4 изр. 2 от ЗЗП задължава търговеца да изпрати незабавно на потребителя потвърждение на траен носител за получаването на отказа му. Следователно, под каквато и форма да бъде упражнено правото на отказ, ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен и по правило няма да изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ такова потвърждение. Неизпращането на такова потвърждение по никакъв начин не следва да се тълкува като непризнаване на правото на отказ.

(8) За избягване на съмнения, изявлението за отказ от договора трябва да е недвусмислено и да е отправено само и единствено до ДОСТАВЧИКА. Това означава, че правото на отказ НЕ МОЖЕ да бъде упражнено по следните начини:

–       Връщане на стоката на ДОСТАВЧИКА: В този случай не е налице недвусмислено изявление, тъй като за ДОСТАВЧИКА не става ясно дали се касае за отказ, рекламация, или пратката не е пристигнала поради неправилен адрес, погрешно връщане (размяна с друга пратка, която е била предназначена за ДОСТАВЧИКА) или по други причини. Връщането на стоката може само тогава да се счита за упражняване на правото на отказ, когато стоката е придружена с ясно декларирано изявление, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се отказва от договора;

–       Отказ да се приеме (при доставка до адрес) или потърси в указания от КУРИЕРА срок (при доставка до офис на КУРИЕРА) пратката: Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗЗП, упражняването на правото на отказ става с информиране на ТЪРГОВЕЦА (в случая на ДОСТАВЧИКА). Служителите на куриерска фирма „лео експрес или друга куриерска фирма не са служители на ДОСТАВЧИКА, а на трето лице, и не са упълномощени от ДОСТАВЧИКА нито изрично, нито конклудентно, да приемат от негово име заявления за отказ от договори, по които извършват доставки. Отказът да се получи, съответно потърси пратка, е правомерен само, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ преди това по надлежния ред е уведомил ДОСТАВЧИКА, че се отказва от договора.

(9) За да спази срока за отказ от договора, достатъчно е ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. За избягване на съмнения, това правило важи само в случаите, когато моментът на изпращане и на получаване на съобщението не са идентични, тоест при устно заявяване по телефона правото на отказ е упражнено още в момента на заявяването му. Правилото по изр. 1 по никакъв начин не ограничава правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ да заяви отказа устно.

(10) Съгласно чл. 52, ал. 5 от ЗЗП, тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от ПОТРЕБИТЕЛЯ. За избягване на съмнения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да докаже че е упражнил правото на отказ по надлежния ред и че това е станало в 14-дневния срок по ал. 2. Макар и ПОТРЕБИТЕЛЯТ да има право да заяви отказа си устно, в негов интерес е, с оглед доказуемостта, да избере траен носител за заявяване на отказа, като например имейл.

(11) При подаване на заявление за отказ от договора , ПОТРЕБИТЕЛЯ  е длъжен да предостави на ТЪРГОВЕЦА фактура за покупка доказваща артикулите които са закупени, датата, цената им и други данни за покупката и артикулите.  Задължително към фактурата за покупка трябва да бъде прикрепен и документа за извършеното плащане указващо дата, сума, начин на плащане и т.н.. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ  е да го съхранява заедно с фактурата за покупка, издадена от ТЪРГОВЕЦА и да предостави тези документи заедно със заявлението си за отказ от договора.

(12) Юридическите лица не се ползват от право на връщане на закупена стока . След заплащане на стоките юридически лица  НЯМАТ право на връщане на стоки с възстановяване на заплатената сума.

 

Чл. 22.  Д Е Й С Т В И Е  Н А  О Т К А З А

 

(1) Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора, или в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил предложение – да сключат съответния договор.

(2) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си на отказ от договора, ДОСТАВЧИКЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил от ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка по смисъла на чл. 10, ал. 4 от настоящите Общи условия, предлаган от КУРИЕРА), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал ДОСТАВЧИКА за своето решение да се откаже от договора. Като начин на плащане на стоките се предлага заплащане с наложен платеж чрез пощенски паричен превод. Заплащането на стоката и на доставката по предходната алинея се извършват в момента на получаване на куриера. При предаване на пратката Куриерите на Еконт издават на получателя документ за пощенски паричен превод, имащ сила на касов бон който клиента е длъжен да прикрепи към фактурата си която пътува с пратката. Куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС изплаща сумите за стоките на ТЪРГОВЕЦА по банков път чрез пощенски паричен превод и с оглед на това-ТЪРГОВЕЦА възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ тези суми само по банков път СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФАКТУРА ЗА ПОКУПКА+ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАЩАНЕ(ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД) и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ протокол-акт за споразумение. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Ако към даден артикул клиента е пожелал услуга( например- поставяне на протектор на таблет) – сумата за тази услуга не се възстановява при връщане на артикула.

 

(3) ДОСТАВЧИКЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията по ал. 2 до получаване на стоките обратно или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

 

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати или върне обратно стоките на ДОСТАВЧИКА на посочения в чл. 21, ал. 3 от настоящите Общи условия адрес, или – като по-евтин вариант – до офис на куриерска фирма “еконт“, Пловдив, офис ВИП, за “ ТИНАТРЕЙД  0812“ ООД, тел. 0893 556950

без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал ДОСТАВЧИКА за отказа си от настоящия договор. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен заедно с артикулите да върне и оригинала на фактурата за покупка и оригинала на документа за плащане. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да откаже приемане на върнатите стоки и възстановяване на сумата за тях ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не изпрати тези оригинални документи заедно с пратката до ТЪРГОВЕЦА.  В тези случаи пратката ще бъде отказана и върната до ПОТРЕБИТЕЛЯ,  като разходите по това връщане е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

(5) Срокът по предходната алинея се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките заедно с оригиналите на фактурата за покупка и документа за плащане преди изтичането на 14-дневния срок.

 

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща преките разходи по връщане на стоките.

 

(7) На основание чл.55,ал.4 от ЗЗП Търговецът възстановява на Ползвателя намалена стойност на закупена стока. ТЪРГОВЕЦЪТ  отбива от заплатената сума 15% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите по доставка, когато стоката е в лош търговски вид( нарушена или липсваща опаковка, видими следи от използване и др.). В случай, че се установят липсващи аксесоари или части , то те се заплащат от потребителя след информация от търговеца към потребителя или се отбива 15% от стойността на артикула.

(8) При поръчка на артикули за които потребителя е заявил желание за инсталация срещу заплащане на даден софтуер към въпросния продукт, при връщане на същия артикул в законния срок ще му бъде възстановена само сумата за артикула+доставка. Сумата заплатена за инсталацията на дадения софтуер няма да бъде възстановена на потребителя.

(9) За възстановяване на сумата за доставка при връщане на стоките потребителя е длъжен да предостави на търговеца копие от касовия бон за заплатена доставка. Касовия бон трябва да бъде с дата- датата на получаване на пратката от потребителя. Невъзможността потребителя да предостави касов бон за заплатена доставка го лишава от правото му на възстановяване на тази сума за доставка.