Седемнадесет деца, чиито настойник или попечител е, посрещна днес  кметът на общината Тодор Попов. По повод на предстоящите Коледни празници всяко от тях получи подарък от 150 лева и традиционни лакомства.

12Христина Джуртева 12Галя Джуртева12Диана Георгиева 12Димитър Кичуков 12Красимир Сандов