Община Пазарджик изпрати искане до Областния управител за придобиване в собственост на държавен имот, находящ се на ул. “Неофит Бозвели” № 29, в който се е помещавал Педагогически колеж към ПУ „Паисий Хилендарски“. Предстои приемане на Решение от ОбС – Пазарджик за даване на съгласие за придобиване на собствеността, съобщи кметът Тодор Попов.

Община Пазарджик е сезирана от Директора на СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Пазарджик и Председателите на Управителните съвети на спортни дружества на територията на гр. Пазарджик, че имат нужда от допълнителни учебни помещения и сгради, които да осигурят благоприятни условия за ефективно протичане на образователно-възпитателния и спортен процес.

В СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Пазарджик учебният процес се осъществява на две смени. Училищната сграда е построена през 1942 г. и същата незадоволява нуждата от необходимия брой учебни и спортни помещения.

Педагогическият колеж към ПУ „Паисий Хилендарски“ е закрит с Постановление № 123/30.05.2006г. на Министерски съвет. Сградите, които са се ползвали от колежа към настоящия момент са необитаеми, неизползваеми и не се поддържат.