десет важни ангажимента към гражданите ще изпълни община Пазарджик през следващата година, това заяви днес кметът Тодор Попов по време на редовната си пресконференция.

На първо място той постави ремонта на комплекс „Марица“, чийто идеен проект е напълно готов и ще бъде стартиран през ранната пролет на 2018 г. Втората позиция се заема от оформянето на парка „Писковец“, който заедно с предстоящото строителство на моста, свързващ Остров „Свобода“ със Зоната на здравето, ще оформи един нов ансамбъл, в този район на града.

В същия периметър е облагородяването на пространството около парка с паметника на 27 – ми Чепински полк и около новата Автогара.

На пето място е изграждането на системата за сепариране на отпадъци и сметопочистването в града, където определено има нужда от създаването на нова и по-добра организация.

На шеста позиция – изграждането на изцяло ново улично осветление, което ще бъде с ЛЕД – лампи и ще бъде доста по-икономично от досегашното, а също така ще е много по-ефективно. За нетърпеливите – вижте осветлението на новоремонтирания бул. „Александър Стамболийски“.

Седмото място се отрежда на поетапното преасфалтиране на улици в града и населените места. Успоредно с това ще бъдат подменяни и тротоарите, там, където това е необходимо. В тази точка вкарваме и предстоящото ново кръгово на ул. „Петър Бонев“ и бул. „Ал. Стамболийски“.

Осмата задача на общината е изграждането на стадион с изкуствена настилка до действащия в момента „Г.Бенковски“.

Деветият ангажимент е съдействие за откриването на нова производствена база на „КОСТАЛ“ в Пазарджик.

А на десето, но не последно място е кръговото кръстовище при Мало Конаре.