За втора поредна година най-изявените работодатели, партньори на Агенцията по заетостта при осигуряването на заетост на безработни лица от цялата страна, бяха класирани в две категории –  „Работодатели с най-съществен принос на националния трудов пазар“ и  „Работодатели със значим принос на регионалния трудов пазар“.

13работодатели

В категорията „Работодатели с най-съществен принос на националния трудов пазар“ трима работодатели равностойно печелят тазгодишния приз. Това са три компании, които са осигурили заетост на безработни лица в голям териториален обхват:

–      „Язаки България” ЕООД, гр. Ямбол. Фирмата произвежда автомобилни компоненти и оборудване, климатици и различни продукти, свързани с екологията. Само през 2017 г. е наела на работа и е осигурила устойчива заетост на 650 лица, насочени от 12 бюра по труда. 342 безработни лица са от регион Хасково, като от тях 99 са младежи до 29 години, а 45 – продължително безработни. 308 пък са наетите от регион Бургас. Освен това фирмата осигурява безплатен служебен транспорт на всички наети лица от отдалечени населени места.

–      „Билла България” ЕООД, гр. София. Компанията е една от ключовите в страната в сферата на търговията на дребно с хранителни и нехранителни стоки. Заявява свободни работни места на територията на цялата страна, непрекъснато разширява дейността си и открива нови обекти. Работодателят е наел в устойчива заетост 345 безработни лица, като 110 от тях са продължително безработни. На всички тях предлага добро възнаграждение, както и редица социални придобивки.

–      „Пилко” ЕООД, гр. Разград. Фирмата е една от най-големите в страната за производство и преработка на птиче месо. Продукцията ѝ се реализира както у нас, така и на международните пазари. Наградена е за приноса ѝ към осигуряването на заетост на безработни лица на трудовия пазар в седемте общини на област Разград и една община от област Русе, от които през 2017 г. е наела в устойчива заетост 59 безработни лица. За улесняване мобилността на 720 работници, работодателят е организирал 18 транспортни лъча, които покриват по-голямата част от населените места в региона.

Във втората категория на форума на Агенцията по заетостта – Работодатели със значим принос за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар“ е отличен по един работодател от територията на деветте регионални дирекции на Агенцията в страната:

Тази година в тази категория са отличени „Костал България Аутомотив”, а за миналата призът отиде у пазарджишката фирма  „Екотерра“с представителство в Монтана.

–      За региона на Благоевград – „Ес Ти Ес Медикал Груп” АД, гр. Сандански.

Фирмата е производител на медицински изделия за хуманната медицина, включително превързочни и хирургически материали, стерилни комплекти и други. Работодател е на 590 души от общините Сандански, Струмяни и Кресна. През 2017 г. компанията е устроила на работа 72 безработни лица, почти всички от които – в трайна заетост. Освен това се е погрижила нейните работници от други населени места да ползват безплатен служебен транспорт.

–      За региона на Бургас – „Бургасбус” ЕООД, гр. Бургас.

Фирмата има повече от 40 години опит в транспортния сектор. Основният й предмет на дейност е обществен превоз на пътници по автобусни линии и маршрути на града и междуградски транспортни схеми. За 2017 г. е наела на работа и е осигурила постоянна заетост на 89 безработни лица. Работодателят провежда със собствени средства начално обучение на всички новонаети служители, както и регулярни други обучения. На своите работници и служители предоставя социални придобивки като безплатен транспорт, карти на преференциални цени за членовете на техните семейства, купони и ваучери за храна, работно облекло и др.

–      За региона на Варна – „Албена” АД, к.к. Албена.

Една от най-големите хотелиерски компании в България, с множество дъщерни фирми в областта на транспорта, медицината, балнеологията, туроператорската дейност и др. Наела е на работа, и въпреки сезонния характер на дейността си, е осигурила 6-месечна заетост на 676 безработни лица от всички групи на пазара на труда – 48 младежи до 29 години, 31 продължително безработни, лица над 50 години, хора с увреждания и други. 60 от наетите пък са от община Крушари, която е с висок процент на безработица. На всички свои служители работодателят осигурява ваучери за храна и безплатен фирмен транспорт.

–      За региона на Ловеч – „Борима” АД, гр. София.

Фирмата е специализирана в производството на електрически съоръжения. През 2017 г. разширява дейността си, като изнася част от производството си в община Искър, която е с висок процент на безработица. В предприятието работят 270 души. През годината е наела 80 безработни лица на първичен пазар на труда и 16 – на субсидирани работни места, като 6 от тях са по насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта и 10 – по схема „Обучения и заетост за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

–      За региона на Монтана – „Инекс Трейд” ЕООД, гр. Враца.

Фирмата е строително-търговско дружество, което се развива повече от 10 години. В началото на своето основаване тя стартира с 10 човека персонал, а в  момента в нея работят 155 работници и служители. От общо 22 наети на първичен пазар през 2017 г., 18 лица работят в новооткрит магазин. 6 са младежите на възраст до 29 години. Наетите лица продължават да работят във фирмата след изтичане на 6-месечния срок на изпитване.

–      За региона на Русе – „ЗЕНОН БГ” ООД, гр. Търговище.

Фирмата е открита през 2008 г. и представлява модерен завод за производство на кабелни инсталации и аксесоари. Тя е ключов работодател за област Търговище и има съществен принос за развитието на пазара на труда в региона като партньор на трите бюра по труда в областта. Само през тази година е наела в устойчива заетост 60 безработни лица от три от общините с най-високо равнище на безработица в страната – Търговище, Омуртаг и Попово. Заявила е още работни места и до април 2018 г. предстои да наеме нови 300 души. Осигурява транспорт на близо 800 работещи във фирмата.

–      За региона на София – „Сънфудс България” ЕООД, гр. София.

Работодателят е франчайзингова компания, приемник на най-голямата верига за бързо хранене в света, която в България има 42 ресторанта. Обявява най-много свободни работни места на първичен пазар на труда и наема основно младежи. Фирмата е наградена за приноса ѝ към осигуряването на постоянна заетост на 237 младежи до 29 години през 2017 г.

–      За региона на Хасково – „Теклас България” ЕАД, гр. Кърджали.

Компанията произвежда каучукови изделия за автомобилната промишленост. В нея работят около 2000 работници и служители. Към края на месец октомври там са устроени в устойчива заетост 111 лица с месторабота град Кърджали. На 93 от тях е осигурен безплатен транспорт.