Обвинителният акт срещу кмета на община Батак Петър Паунов бе върнат за преработка на Окръжна прокуратура, тъй като от него не става ясно по какъв начин и как градоначалникът на родопския град е превишил правата си и е нарушил закона. Това определи днес съдия Ирина Джунева, на първото заседание по делото, след като изслуша прокурор Нели Попова и юристконсултът на Министерството на земеделието и горите. В хода на заседанието стана ясно, че държавното обвинение не е запознато с настъпилите нови обстоятелства по делото, а именно, че сделката, заради която е обвинен кметът Петър Паунов е развалена. Съдът трябва да прецени дали са настъпили вредни последици за общината, а също така и как кметът е превишил и нарушил своите права. Прокурор Попова се запозна с новите документи по казуса, а също така поиска от съда делото да бъде преместено в Районен съд, тъй като щетата по него не надвишава 14 минимални работни заплати. В случая обаче се оказа, че щета няма.

14попова

Припомняме, че на 30 октомври Окръжна прокуратура-Пазарджик внесе в съда обвинителен акт спрямо Петър Паунов, кмет на Община Батак, за това, че в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, е нарушил служебните си задължения, като е съставил и утвърдил Акт за частна общинска собственост, с който променил собствеността на поземлен имот в местността „Язовир Батак“, зона А, в землището на гр. Батак, обл. Пазарджик, от държавна собственост в общинска частна собственост, като не е зачел влязло в сила решение на Районен съд-Пещера, в сила от 12.06.2014 г., с което имотът е признат за собственост на държавата чрез Министерството на земеделието, храните и горите, с цел да набави облага за Община Батак в размер на 2 400 лева и на трето лице, станало собственик на имота, както и да причини вреда на държавата, изразяваща се в неблагоприятно изменение в имотното състояние на Министерството и от това могат да настъпят неблагоприятни имуществени вредни последици – престъпление по чл. 282 ал. 2 пр. 2 във връзка с ал. 1 пр. 1 от Наказателния кодекс.

14паунов

Петър Паунов е предаден на съд и за това, че в качеството си на длъжностно лице – кмет на Община Батак, заемащо отговорно служебно положение, е превишил властта си, като е внесъл предложение, от 12 септември 2015 г., до председателя на Общинския съвет-Батак, за продажба на горепосочения имот, и по този начин е осъществил неследващи му се правомощия да се разпорежда с имоти държавна собственост, като предложението е гласувано от Общинския съвет и с договор от 13 ноември 2015 г. е последвала продажба на земя – част от имот, държавна собственост на стойност 2 400 лева, на трето лице – престъпление по чл. 283а т.1 във връзка с чл. 282 ал.2 пр. 2 във връзка с ал. 1 пр. 3 от Наказателния кодекс.

Ето какво разказа Петър Паунов пред медиите – ТУК