С постановката „Българи от старо време“ на ДТ“Константин Кисимов“ – Велико Търново, тази вечер ще стартират тържествата посветени на 125 годишнината от обявяването на Брацигово за град. Това се случва с решение на Шестото народно събрание от 26 ноември 1892 г. Вестта е разнесена от глашатай в населеното място и предизвиква голяма радост у хората. Това дава тласък на целия стопански живот на Брацигово, като допринася и за развитието на образованието, читалищната дейност и благоустройството на града.

Предложението за обявяването на Брацигово за град е внесено в Народното събрание от Стефан Стамболов, в качеството му на премиер и вътрешен министър, тъй като има постъпило „заявление на Брациговския селско-общински съвет и постановление на Татар Пазарджишката Окръжна постоянна комисия“.

Всъщност брациговци започват да пращат „просби“ много по-рано. Още през 1880 г. „в едно заседание на старейшинския съвет, в присъствието на няколкопочетни селяни се разисква и одобри да се упълномощи кмета ни да даде прошение на почитаемото Областно събрание за въздигането на общината ни от селска в градска“, това прошение е било публикувано на 26 януари 1882 г. във вестник „Марица“. По това време Брацигово се намира на територията на Източна Румелия.

В 1892 г. Брацигово наброява 3500 жители, поддържа първоначално и трикласно училище, които струват на държавата 10 000 лева годишно, а селската община е плащала по 2000 лв. на година за улично осветление. Брацигово е било и мирови съдебен участък, а в него са се гледали делата на единадесет села. Това са и част от причините да се иска погражданяване, тъй като с него щял да дойде и по-голям бюджет от държавата. Най-големият приход за общината по онова време са били общинските налози, които се вдигали непрекъснато и това се отразявало зле на населението.

И така – с Указ 677 от 26 ноември 1892 г. Брациговската община става градска, с цел данъчно облагодетелстване. Вижте цялата програма за днешния и утрешния ден.

14брацигово