В конферентната зала на Областна администрация Пазарджик днес се състоя заключителна пресконференция по проект „Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове“, изпълняван от СНЦ „УЕЙК ЪП МЛАДЕЖИ“, финансиран по „Национална програма за младежта 2016-2020“.

Екипа на МИКЦ Пазарджик осъществи общо 17 еднодневни и двудневни обучения на територията на област Пазарджик. Обхванати бяха общините Пазарджик, Белово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Септември и Сърница.

Бяха проведени групови и индивидуални консултации в офиса на МИКЦ Пазарджик и по заявка на място с експертите от екипа, като най-голям интерес имаше към психолога Боян Пиперков, д-р Милена Кулинска и ПР специалиста Мариана Георгиева. Темите, които засегнаха обученията и консултациите са: „Агресията в училище“; „Социални умения и компетенции“;  „Начални умения по Photoshop”; “Умения за работа в екип”; „Управление на мотивацията“.

МИКЦ Пазарджик съвместно с доброволци организира Пешеходен поход, Спортен полуден с различни физически и логически занимания и игри, футболен турнир за купата на МИКЦ 2017 и разяснителна кампания за доброволчеството в рамките на изпълнение на инициативите за свободното време.  Доброволците на МИКЦ се включиха и в кампанията на БТВ „Да изчистим България заедно“-Играем чисто! България един отбор“ 2017 като почистиха водоема на с.Звъничево, общ. Пазарджик на 16 септември. Във връзка с изпълнението на комуникационната стратегия, членовете на МИКЦ Пазарджик се включиха в събитията, които организира Областна администрация Пазарджик относно предстоящото българско Председателство на Съвета на ЕС в периода януари- юни 2018.

Отчет за изпълнение на проекта представиха ръководителят на проектa Маргарита Ангелова и координатора Надежда Терзиева. Ръководителят на проекта Маргарита Ангелова обобщи работата на центъра през изминалата година, като отчете ползата от провеждането на обучения в малките населени места и добрата обратна връзка получена от младежите обхванати в проекта, които са над 800  получили информационни услуги и обучения,а над 300 получили специализирани консултации. Включени са младежи от малки населени места, отдалечени и труднодостъпни райони, както и представители на различни малцинствени групи, млади родители, младежи в неравностойно положение и др.

Ръководството на МИКЦ Пазарджик проведе среща с областния управител Стефан Мирев, за да изрази благодарност към Областна администрация, като партньор по проекта.  На срещата бяха обсъдени и предстоящи съвместни дейности и инициативи.