8905 лв. събра до този момент Благотворителната кампания за набиране на средства за подобряване на достъпа и условията в Кризисния център за лица и деца, пострадали от насилие – Пещера.

Екипите на Фонд ИГА и Кризисният център благодарят най-сърдечно на всички дарители и участници в кампанията. Тя ще продължи до окончателното събиране на необходимата сума от 30 000 лв., която ще се използва за изграждане на асансьор за достъп до услугата.