Община Пазарджик проявява интерес да приеме в зоопарк “Острова”, родените в град Разградна 08.09.2017 г. лъвчета Масуд и Терез и декларира своето желание да им осигури подходящи условия за живот. Предприети са действия за осигуряването на подходящо и достатъчно пространство, за да може до пролетта, укрепналите вече лъвчета да бъдат преместени.

Зоопарк „Острова” е изграден на територията на парк „Острова”, който се отличава с добро местоположение, има стара добре поддържана флора, нова такава и добре изградена ландшафтна архитектура. Парк „Острова”, както и зоопаркът, изграден на територията му, са любимо място за отдих на жителите на града и областта и гости от цяла България.

Зоопарковата зона е представена  от езеро за  водоплаващи птици, заграждения за тревопасни, клетки за дребни хищници и примати, клетки за птици, както и помещение за тигри-мъжки и женски. Територията на тигрите е на площ от 1,100дка и е разделена на две. Помещенията са външни и вътрешни, има и два басейна. Зоопаркът  има добър опит в отглеждането, включително и в създаването на условия за размножаване на този вид едри хищници от рода котки. Миналата година женската роди 4 тигърчета, които се развиха нормално  и след като поотраснаха бяха подарени на 3 зоопарка на територията на РБългария.

Територията на зоопарка е около 6 дка и има възможност за неговото разширяване. Загражденията са 30 на брой с общо 35 вида животни. Те са нови, обезопасени и с добра структура.  Отговарят не само на минималните изисквания на националното ни законодателство, но и на европейските стандарти. Топлолюбивите видове са осигурени с отопление. Обособено е място за съхранение и приготвяне на храната на животните. Изграден е пункт за ветеринарна спешна помощ, оборудван с основни медикаменти и инвентар. Сключен е договор и с ветеринарна клиника. Осигурено е помещение за персонала, който се състои от управител, биолог, ветеринар, младши специалист и гледачи.

Зоопарк „Острова” е обособен, като предприятие с личен състав и структура, със собствена стратегия. Зоопаркът има издаден Лиценз № 14/09.02.2009г. на МОСВ, а през 2015г. е прелицензиран.

Паркът предлага големи възможности за разширение, без това да нарушава парковата архитектура, а и е естествено изолиран от града, чрез двата ръкава на река Марица.

Имайки предвид създадените условия, отговарящи на стандартите, както и вече натрупания опит в грижата за различни животински видове, Общинаа Пазарджик се надява, че малките Максуд и Терез ще намерят своя дом в зоопарк “Острова”.