Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери за 2017 г. в размер на 39,151 млн. лв.

Общините Съединение, Тервел, Куклен, Димитровград, Симеоновград, Харманли, Симитли, Долни Чифлик, Дългопол, Севлиево, Трявна, Шабла, Стамболийски, Търговище, Доспат, Бяла, Луковит, Брезник, Пазарджик, Кюстендил, Раковски и Дупница получават общо 20,6 млн. лв. за ремонт и рехабилитация на улична и ВиК мрежи, общински пътища и изпълнение на различни обекти от местно значение.

По бюджета на Министерския съвет се предоставят 4,4 млн. лв. Основната част от средствата са за покриване от бюджетните организации в системата на Министерския съвет на дължимите към общините данък сгради и такса битови отпадъци за 2017 г., а с 390 000 лв. ще се финансира предварително проучване за конструктивно обследване на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

По бюджета на Българската национална телевизия се разпределят 14,2 млн. лв., необходими за обезпечаване на плащания, свързани с разпространение на телевизионни програми чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. Средствата са осигурени от централния бюджет за 2017 г.