Във връзка с годишното приключване на финансовата 2017 година касите в отдел „Местни данъци и такси“ в Пазарджик и Центърът за информация и обслужване на граждани, както и в Центърът в кв. “Изток”   ще работят с граждани и фирми до 11.00 часа на 29.12.2017г./петък/.