Във връзка с извършване на строително – ремонтни дейности в общежитието към СУ „Георги Бенковски” по Проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик”, финансиран от ОП „Региони в растеж” – 2014-2020 г., с цел опазване живота и здравето на децата и осигуряване на безпроблемен достъп на фирмата – изпълнител до сградата на общежитието, се наложи освобождаване на сградата от ученици, считано от 23.12.2017 г.

Създадена е организация 45 крайно нуждаещи се ученика да бъдат настанени, считано от 02.01.2017 г., в сградата на Средношколско общежитие, с адрес: град Пазарджик, ул. „Градинарска” №37.

За останалите ученици, домуващи в ремонтиращото се общежитие, се създават условия да бъдат настанени в сградата на общежитието на бившия педагогически колеж към ПУ „Паисий Хилендарски” с адрес: град Пазарджик, ул. „Неофит Бозвели” 29, от 08.01.2018 г. до приключване на ремонтните дейности.