В последния работен ден от годината бяха отлети основите на кръста над село Ветрен дол. Той ще бъде висок 12 метра и ще бъде изработен от железобетон. По мнение на експерти в строителството при спазване на технологията и влагането на качествен бетон това ще направи символа на вярата на практика вечен.

Бетонът, от който ще бъде отлят кръстът ще е с максимално най-високия клас, който може да се постигне – Б40(водонепропусклив и със съответните пластификатори за плътност). Така арматурата ще бъде до максимална степен защитена. Ще се отлива на етапи, за да не се получат кухини в кофража и ще се изчаква до съзряването на бетона преди да се декофрира, за да не се обруши. 

„Целият този процес ще забави изпълнението, но се надяваме до Свети Дух да е завършен изцяло. Знаем, че тогава се събира цялото село на поклонение в тази местност, където назад в годините при пълноводия на река Чепинска и последвали наводнения хората от Ветрен дол са се изнасяли в тази зона. Понеже тя се явява най-високата точка в близост до селото”, коментираха кметовете на Ветрен дол и Септември Димитър Христосков и Марин Рачев. След приключване на строителството на кръста ще бъде монтирано осветление в бяла лед светлина.

Стария кръст пък ще бъде запазен. Той свидетелства за това, че през годините ветрндолци са почитали това място. Местни жители с доброволен труд и средства вече прекараха и водопровод до святото място, където в последствие ще се изгради и малка чешма.