Производителят на продукти за ветеринарната медицина „Биовет“ ще изгради завод за производство на лекарствени вещества за хуманната медицина, както и за фуражни добавки. Това ще стане върху терен на инвеститора в Пещера.

Инвестиционният проект, одобрен за финансиране по плана „Юнкер“, е първият за годината, получил подкрепа и от държавата. Това стана с решение на Министерския съвет, взето на днешното заседание, съобщи правителствената пресслужба. Общият размер на инвестицията ще е малко над 293 млн. лв. Очаква се производството на лекарства да започне през март 2020 г., като над 90% от продуктите ще се реализират на световните пазари. Очаква се по проекта да бъдат създадени 100 нови работни места.

Инвеститорът ще получи подкрепа от държавата, като ще ползва насърчителни мерки, свързани със сроковете и предоставяне на административно обслужване от съответните администрации, както и придобиване на ограничени вещни права върху имоти по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Основният собственик на „Биовет“ е „Хювефарма“, която е на братята Кирил и Георги Домусчиеви. Заедно със свързания с тях партньор „Опортюнити 2009“ те притежават над 90% от акциите на компанията.

Групата на братя Домусчиеви беше одобрена за финансиране по плана „Юнкер“ от 100 млн. евро.