По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Пазарджик през третото тримесечие на 2017 г. е 18, което е с 28.6% повече спрямо съответното тримесечие на предходната година. Новопостроените жилища в тях са 51, като в сравнение със същия период на 2016 г. е регистрирано намаление с 62.2%. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 94.4% и с тухла 5.6%. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 82 сгради с 606 жилища в тях, Пловдив – 74 сгради с 214 жилища, и Бургас – 68 сгради с 559 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (45.1%), следват тези с три стаи (39.2%), а най-нисък е делът на жилищата с четири стаи – 2.0%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2017 г. е 5 456 кв. м, или с 58.8% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2016 г., а жилищната площ също намалява (с 61.2%) до 3 193 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 98.1 кв. м през третото тримесечие на 2016 г. на 107.0 кв. м през същото тримесечие на 2017 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Сливен – 152.4 кв. м, и Силистра – 124.7 кв. м, а най-малка – в областите Разград – 50.0 кв. м, и Шумен – 55.2 кв. метра.