От другия понеделник започва кампанията по събиране на местните данъци и такси, които включват данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битовите отпадъци, съобщи днес на редовния си брифинг кметът на Пазарджик – Тодор Попов. Касите на отдел „Местни данъци и такси“ ще работят от 8.30 до 18. 00 часа без прекъсване. Пет процента отстъпка ще получат всички собственици на имоти и автомобили в града, ако заплатят своите задължения до 30 април. Започва и разпращането на съобщения за дължимите от домакинствата суми, като те ще бъдат изпратени лично до жителите на града, най-късно до края на месец февруари. В разпечатките от Местни данъци и такси ще бъдат включени както текущите, така и старите и просрочени задължения на гражданите. Ако искате да проверите своя статус на длъжник към община Пазарджик, можете да го направите и чрез сайта на общината в раздел „Местни данъци и такси“, в раздел „Информация и услуги“ или на следния адрес: https://pazardzhik.bg/bg/mestni-danatsi-i-taksibg-1