Делото за престъпления по служба срещу кмета на Белово – Костадин Варев ще започне утре в 9.30 ч. в Съдебната палата на Пазарджик. То е образувано по внесен от прокуратурата обвинителен акт, а срещу действащия кмет са повдигнати три обвинения.

Първото от тях касае периода 11.07.2014 – 20.08.2014 год. като се счита, че кметът Варев се явява подбудител на Анета Кечева, началник Общинска служба „Земеделие“ умишлено да наруши закона и я е улеснил в извършване на престъпление, в резултат на което са последвали имуществени вреди в размер на 1 141 117,60 лв. от загуба на собственост на земя на Общината и на жителите и неимуществени вреди – сериозно разколебаване доверието на населението в авторитета и ръководството на Община Белово.

Второто обвинение, по което трябва да отговаря Варев е за това, че като кмет на Община е нарушил служебните си задължения – внесъл в ОбС предложение за промяна характера и предназначението на 148 бр. имоти от „общинска публична собственост“ в „общинска частна собственост“. В резултат на това са последвали значителни щети за Общината в размер на 1 141 117,60 лв., поради последвалата промяна на характера и предназначението на имотите, които са били продадени на 2 търговски дружества.

Третият пункт на обвинението касае периода април 2014 год. – 23.12.2014 год. в качеството си на Кмет, умишлено не е положил достатъчно грижи при управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество (бюджетни средства на Общината за 2014 год.) и от това са последвали щети на стойност 150 945,50 лв.  Според държавното обвинение това престъпление е извършено в съучастие между Варев и Кечева, която е нарушила служебните си задължения при сформиране на състава на комисия по чл.78а ал. 2 от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи  и е издала три броя заповеди, относно извършване проверка на място за установяване на начин на трайно ползване на имоти в землището на гр.Белово, с.Мененкьово, с.Габровица, с.Сестримо и с. Момина Клисура в Община Белово. Впоследствие двамата обвиняеми са съставили  пет броя констативни протоколи , в които са отразили неверни начини на трайно ползване на земи – вместо пасища и мери са ги вписали като изоставени или затревени ниви. Последвала е продажба на земи в огромни размери. Общинските земи са продадени на две фирми „Българско земеделско производство“ ООД – София и на „Навигатор-5“  ЕООД -гр.Вълчи дол.

Сумите от продажби  на земите в размер на  2 291 929 лева са изразходвани  за ремонт на 64 броя обекти в общината, като за  151 000 лева не може да се установи  къде са вложени. В тази връзка е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост на Костадин Варев.

Подсъдимата Анета Кечева е обвинена за това, че като началник на Общинска служба „Земеделие“ е издала заповеди за сформиране на комисия относно извършване на проверка на място за установяване  начина на трайно ползване на имоти за други земеделски нужди, в резултат на което са последвали имуществени вреди в размер на 1 141 117,60 лв. от загуба на собственост на земя на Общината.

Насроченото  заседание е разпоредително.

Също утре Варев ще отговаря в друго заседание и по следното обвинение за безстопанственост, проявена по повод изваждане на тръби от напорен водопровод, положени преди 30 години в землището на гр.Белово. По делото е установено, че тръбите са били извадени и продадени за отпадъчно желязо на стойност 75 000 лева, но 50 000 лева от тях не били внесени в касата на общината.  Действията по изваждане на тръбите са били извършени за времето от януари 2013 г до август  2014  г. по договор с фирма, избрана от кмета Варев, без търг. Обвинението спрямо него е по чл. 219 ал. 3 във вр. с ал. 1 от Наказателния кодекс – за умишлена безстопанственост за причинена вреда на общината в размер на 50 000 лева. Това заседание също е разпоредително.