Иван ДИМИТРОВ

Международната награда на херцога  на Единбург или просто Наградата, е световна младежка програма за личностно развитие и постижения на млади хора на възраст между 14 и 24 годишна възраст. Участниците в нея целят да развиват нови умения и качества, които остават за цял живот.

Участваш ли в Наградата, ти се състезаваш със самия себе си,което позволява да увеличиш кръгозора си. Над 1 000 000 младежи от 144 страни са предприели редица доброволни дейности, включвайки се в програмата на Наградата. В България тя е разпростарнена в 16 града, сред които е и град Пазарджик.

Основната цел на Наградата е личностното развитие. Личните желания и цели са в основата на всичко и ти сам можеш да избереш да развиеш в рамките на програмата всяко едно умение,доброволческа дейност и физическа активност. Програмата се развива в четири направления- Физическа активност, Умения и Доброволчество и Приключенско пътуване.

Има три нива – злато, сребро и бронз като всяко едно от тях има различна продължителност. Може би си си помислил , че е трудно и ще се провалиш. Това е невъзможно! Няма значение, колко време ще ти отнеме или че си надвишил минималния срок, но с достигането на поставените цели, ти постигаш и съответното ниво. Важното е да се опитваш и да вървиш смело напред!

Точно тази решителност показват и първите младежи взели участие в Наградата в Пазарджик. Мария -Николина Гюрова е един от дейните участниците. Тя обича предизвикателствата и да учи нови неща. С участието си, Мани цели точно  да предизвика себе си и да се развива като личност. Участвайки в програмата, Иван Кукушев се опитва да превъзмогне себе си и да развива собствения си опит в насока, която ще му бъде от полза за в бъдеще. Също така полага усилия да разшири социалния си кръг и да подобри умението си да общува с други хора.

Христина Николова също е решителен и целеустремен участик. Независимо ,че тя не веднъж се е доказала пред самата себе си като изучава китайски език и прекарва година в китайския град Шанхай, амбициозната единадесетокласничка показва силното си желание да продължава да бъде една всестранно развита личност и да не спира до тук. Тя цели да покори нови върхове  в сфери далеч от зоната си на комфорт.

Тези млади хора вече са направили първите крачки. Вдъхнови се от тях и смело изживей приключението на Наградата на херцога на Единбург! Ние всички те очакваме в нашия екип да се забавляваме и развиваме заедно!

За участие в наградата пишете на: dimitrov.ivan.stoichev@gmail.com