За периода на грипната епидемия влизат в сила следните противоепидемични мерки:

1.Да се преустановят плановите консултации на здрави бременни и кърмачета, както и всички профилактични прегледи и имунизации.

2.Да се преустановят свижданията в болниците.

3.Да се преустановят оперативните интервенции, с изключение на спешните и неотложните.

4.В детските заведения да се провежда качествен ежедневен филтър, текуща дезинфекция и редовно проветряване на помещенията. Персоналът, обслужващ децата да носи задължително марлени маски.

5.Да спре провеждането на тържества в училища, детски ясли и градини.

6.Всички здравни работници задължително да носят марлени маски.

7.Да се съобщават ежедневно наблюдаваните усложнения.

На 23 януари ще се проведе ново заседание на Регионалния пандемичен комитет, за да се прецени обстановката и необходимостта от удължаване на срока на епидемията