Работни места за специалисти с висше образование:
2 медицинска сестра
1 счетоводител, оперативен
1 технолог, леене на алумини
1 педагогически съветник
1 главен счетоводител
1 социален работник
1 психолог
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1 офис асистент

1 оперативен, счетоводител

1 технически сътрудник, организира спедиторска дейност, владеене на английски език

1 търговски представител, с опит в продажбите, владеене на англ. ез., шоф. кн. кат. „В”

10 обслужващи, магазин

1 касиер

6 продавач-консултанти

2 помощник-готвачи

3 сервитьори

5 ресторантски работници

15 работници, правене на колбаси

10 машинни оператори, шиене

4 кроячи текстил

2 бродировачи

5 гладачи, ютия

15 отговорни оператори, месопроизводство

4 оператори, шприц машина

1 производител, мебели

8 монтажници, електронни елементи

6 електромонтьори

2 автомонтьори

3 миячи, превозни средства

1 автотенекеджия/автобояджия, с опит

1 шофьор кат.”В” и „С”

1 шофьор, автобус

8 шофьори, тежкотоварен автомобил /международни превози/

2 машинни оператори, миячна машина

1 общ работник

15 работници, правене на колбаси

3 работници пастировка

1 монтьор, оловни акумулатори

1 леяр

2 оператори, машини с ЦПУ

2 манипуланти, промишлеността

3 охранители казино

1 чистач/хигиенист

2 жени за гледане на болен – мъж

2 санитарки

1 охранител