26Gerb_Miriantsi

От 22 януари 2018 г. със заповед на кмета на Мирянци Христо Христов селото се сдоби с герб. Автор на идейния проект е Александър Алексиев, консултиран от Йован Йоновски, а художник е Радослав Илиев. Автор на блазона е председателят на Българското хералдическо и вексилоложко общество д-р Стоян Антонов.  Хералдическото описание (блазонът) е както следва: Чрез салтир на лазур и сребро, в главата спускащ се гълъб със златен нимб, в основата две ръце в молитвен жест, всичко в сребро.

Ръцете, събрани в молитва  символизират миряните, името на селото – Мирянци, а гълъбът символизира Светия дух, покровител на селото и е обърнат към миряните.

Цветовете в герба са: Лазурно, което символизира вярност, благородство, великодушие, честност и безупречност и Сребърно: нравствена чистота, мир и смирение.

Формата на щита повтаря първия герб на Пазарджик.

Трагично загиналият през 2016 г. Христо Андреев, 26-годишен футболен съдия и бивш играч на футболния отбор Тракия  мечтаеше и неговото населено място да има истински хералдичен герб. Сега мечтата му е сбъдната, макар и посмъртно.

Предстои вписване на герба в гербовия регистър на БХВО (Българското хералдическо и вексилоложко общество) и връчване на самия герб и сертификата на кмета на селото Христо Христов. Самата работа по герба започна при бившия кмет на Мирянци Атанас Минчев през миналата година и стана факт в началото на тази. С това гербовете в област Пазарджик, които отговарят на всички изисквания на науката хералдика, вече са 10. В момента се работи и по герба на село Карабунар.

 

Герб на село Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик

 

Блазон (хералдическо описание):

Чрез салтир на лазур и сребро, в главата спускащ се гълъб със златен нимб, в основата две ръце в молитвен жест, всичко в сребро.

Символика и значение:

Фигури:

Ръцете, събрани в молитва – символизират миряните, името на селото – Мирянци

Гълъбът – символизира Светия дух, покровител на селото

 Лазурното – благородство, великодушие, честност, вярност и безупречност

 Сребърното – нравствена чистота, мир и смирение.

 Двете заедно – съчетаването между духовното и материалното; представят реката

Формата на щита повтаря първия герб на Пазарджик и означава административна принадлежност.

 Автор на идейния проект – Александър Алексиев, консултиран от Йован Йоновски

 Автор на блазона – Стоян Антонов

 Художник – Радослав Илиев

Приет със заповед на кмета на Мирянци Христо Христов на 22 януари 2018 г.