Тези снимки са свалени от фейсбук страницата на центъра FELIDA, където искат да изпратят лъвчетата Терез и Масуд. Сами си направете извода колко по-свободни ще бъдат лъвчетата там и посочете разликите с пазарджишкия зоокът. От снимките става ясно, че и там животните пребивават в клетки, а не на свобода и не в условия близки до природата. За да видите всички снимки на природозащитната организация – ТУК

Пазарджишкият зоокът не разполага със собствен ветеринарен кабинет, но животните, които имат нужда от медицинска помощ я получават.

28фелида3 28фелида5 28фелида728фелида4 28фелида6 28фелида-клетка тигърче28фелида-клетка