Магазин за продажба на цветя, собственост на фирма „Грация 2008“ ООД,  Пазарджик и намираща се на Бул. „България“ 31 в областния град е запечатан, заради не издаване на касови бележки, съобщиха от  ТД на НАП Пловдив.

Същата е и съдбата на кафе аперитив във Велинград, обектът там е собственост на Рени Кадьова и се намира на ул. „Петър Берон“ № 8 .

Двата обекта са запечатени във връзка с разпоредбите на чл. 187, ал. 1 от ЗДДС, където е предвиден ред за налагане на принудителната мярка за обекти, за които са установени нарушения, включително, когато към момента на запечатване обектите се стопанисват от трето лице, което знае, че обектът ще бъде запечатан.