Актуализацията на заплатите на кметовете от община Пазарджик ще бъде разисквана на днешната сесия на ОбС – Пазарджик. Предложението е направено от зам.-кмета Петър Петров, във връзка с това, че месечните възнаграждения на управленците не са увеличавани от години насам, а от първи януари скочи размерът на минималната работна заплата.

Ако съветниците решат да приемат предложеието кметът на Пазарджик Тодор Попов ще получава основна месечна работна заплата в размер на 2300,00 /две хиляди и триста/ лева, считано от 01.01.2018 г.

Ето и бъдещите възнаграждения на останалите кметове на кметства в Община Пазарджик, считано от 01.01.2018 г. както следва:

 

Функция, група,дейност

Име, презиме, фамилия

 

Кметства по групи Основна месечна заплата
1 2 3 4
I Група
1 Димчо Атанасов Караиванов Мало Конаре 1020
II Група
2 Милчо Йорданов Донгов Ивайло 950
3 Васил Кирилов Методиев Алеко Константиново 890
4 Митко Душков Хайдуков Огняново 890
5 Емануил Желев Христов Главиница 890
III Група
6 Емил Иванов Захариев Черногорово 800
7 Борислав Лазаров Алексиев Синитево 800
8 Иван Петров Янкулов Звъничево 800
9 Георги Василев Спасов Братаница 800
10 Лиляна Костадинова Хаджиева Мокрище 800
11 Стоян Георгиев Кузев Юнаците 770
12 Ангел Георгиев Налбатски Паталеница 770
13 Йордан  Иванов Бакърджиев Говедаре 770
14 Евгени Иванов Атанасов Црънча 770
15 Георги Христов Цонев Драгор 770
16 Гурко Георгиев Митев Добровница 770
17 Николай Минчев Минчев Сарая 770
18 Андон Запринов Андонов Хаджиево 770
19 Жоро Иванов Панчев Пищигово 740
20 Костадин Иванов Карабончев Овчеполци 740
21 Петър Стоянов Гуглев Величково 740
22 Латинка Василева Вълчева Дебращица 740
23 Светлана Николова Андреева Гелеменово 710
24 Васил Тодоров Рангелов Росен 710
25 Христо Стоянов Христов Мирянци 710
26 Марин Запренов Манолов Априлци 710
27 Димитър Иванов Димитров Ляхово 710
28 Георги Христосков Спасов Цар Асен 650
29 Ирина Стефанова Пенчева Сбор 650
30 Мария Димитрова Апостолова Крали Марко 650

Съветниците ще определят и основната месечна работна заплата на Кметския наместник на с. Тополи дол към Община Пазарджик, която ще стане 650 /шестстотин и петдесет/ лева, считано от 01.01.2018 г.