Земеделските стопани започват протести от Пазарджик с цел промени в Кодекса на труда касаещи заплащане на осигуровки, преди полагане на труд. Болката на производителите е в това, че те не могат да предвидят предварително кой от наетите за деня работници ще дойде на работа. Другият проблем са еднодневните трудови договори, които също трябва да бъдат сключени преди началото на работния процес. За да изпълнят бумащината производителите трябва да изгубят повече от час от времето за активна дейност на полето. Първият от протестите ще се състои в четвъртък, на площад „Константин Величков“ – Тортата, от 14 часа.