На провела се среща между кмета на Община Пазарджик – г-н Тодор Попов и представители на фондация “Четири лапи” бяха още веднъж изложени мотивите зад искането двете животни да бъдат спасени и отгледани в Пазарджик, а на своя страна от организацията изразиха тяхното становище и притеснения относно ситуацията. За момента бе взето решение да бъдат изчакани всички останали изследвания и експертизи, които да определят реалното състояние на двете лъвчета.

След решението те да бъдат транспортирани до Холандия, Община Пазарджик продължава да има желанието да бъде партньор по казуса с единствената цел да бъде осигурен нормален живот на лъвчетата, в максимално благоприятна среда – нещо, което имаме самочувствието, че можем да подсигурим при евентуално стабилизиране състоянието на животните.