Работна среща на министъра на вътрешните работи с представители на неправителствени организации и Столична община бе проведена днес в Министерството на вътрешните работи, съобщиха от Пресцентъра.

На срещата присъстваха министърът на вътрешните работи Валентин Радев, заместникът му Стефан Балабанов, главният секретар на МВР гл.комисар Младен Маринов и директорът на ГД „Национална полиция“ гл.комисар Христо Терзийски. Поводът бяха предприетите допълнителни стъпки на МВР за засилване капацитета на зоополицията, а целта на срещата – да се подобри взаимодействието и се очертаят очакванията към МВР в контекста на отговорностите на институциите, работещи по тези проблеми.

Ролята на зоополицията е контролираща, служителите работят и ще продължат да работят по случаи на извършени престъпления спрямо животни, отбеляза министър Радев. Същевременно той посочи, че за опазване живота и здравето на животните са необходими съвместните усилия на всички институции, ангажирани с този проблем, както и активната роля на общините, необходимо е и изграждането на механизми за взаимодействие.

Стъпката, която правите, е в положителна посока, въпрос на време е зоополицията да се утвърди като работещо звено. За първи път има конкретика и нещата започват да се случват, бе общата позиция, изразена от представителите на неправителствените организации. Те подкрепиха идеята за допълнително обучение на зоополицаите и насоката да се използват добрите практики на Холандия. В рамките на срещата  изразиха притесненията си от случаи на отровителство на кучета и на използването на огнестрелно оръжие, акцентираха и върху проблеми, свързани със задължителната регистрация на домашни животни, бяха засегнати и въпроси за изграждането на приюти за животни.

Голяма част от хората не смятат посегателствата над животни са противозаконни, посочи главният секретар на МВР главен комисар Младен Маринов. По думите му разследването и разкриването на престъпления спрямо гръбначни животни, както и наложените наказания ще формират нетърпимост към такива случаи и ще изпълни основните усилия за генерална превенция.

Дирекция „Околна среда“ в Столична община съобщи, че в общината е сформирана работна група, която обсъжда механизмите за взаимодействие. Амбицията е да се изготви модел, приложим в цялата страна.