Нерегламентирано изпускане на отпадъчни води от лагуна и площадка на свинекомплекса в с. Априлци в река Елшишка е причинило замърсяването на реките Тополница и Елшишка днес.

Това е установила проверката на експерти на РИОСВ, Басейнова дирекция – Пловдив и Регионалната лаборатория към ИАОС в Пазарджик след сигнал за мъртва риба в реката, подаден от рибар в обедните часове. Извършен оглед  на р. Тополница и на р. Елшишка не установи мъртва риба, а промяна в цвета, специфично запенване и локализира източника – свинекомплексът на „Свиком”АД в с. Априлци. Проверката констатира изтичане на отпадъчни води от лагуна и площадка в река Елшишка.

На отговорните лица са дадени предписания за незабавно преустановяване изтичането на отпадъчни води. За това нарушение РИОСВ-Пазарджик ще предприеме административно-наказателни мерки.

Взети са водни проби от пет мониторингови точки по течението на реките Елшишка и Тополница. Анализът им ще бъде коментиран от експерти на Басейнова дирекция-Пловдив.