Висшият адвокатски съвет (ВАдС) е взел решение за увеличение на месечната адвокатска такса от 01.04.2018 г. Вместо 10 лв., занапред адвокатите ще плащат по 20 лв. на ВАдС, става ясно от нформация за проведеното на 12.01.2018 г. заседание на Съвета.

Като мотиви за двойното увеличение на вноската са посочени икономическите фактори, актуалното ниво на минималната работна заплата (МРЗ), инфлацията и нуждата от финансовото обезпечаване на Годишната програма за 2018 г., както и слагане на начало на кумулиране на финансов ресурс, необходим за дългосрочното развитие на българската адвокатура като модерна адвокатура.

Пазарджишката Адвокатска колегия също проведе редовното си годишно събрание, като ще изпрати свои представители на общото събрание на адвокатите от страната, което ще се състои на 24 и 25 февруари в София. Местната гилдия е на мнение, че увеличение на таксите не е наложително. Още повече, че към този момент не е ясно, за какво ще бъдат употребени допълнителните средства. Това ще бъде и една от темите, които ще се разискват в края на месеца в София.

Събранието ще се проведе в хотел „Балкан“, а всяка колегия изпраща по един делегат на четиридесет свои представители. В срок до 10.02.2018 г. Адвокатските колегии от страната следва да изпратят заверен списък на избраните от Общото събрание на съответната адвокатска колегия делегати, както и списък на участниците по право от съответната колегия (ако не са избрани за делегати).