МЕЖДУНАРОДЕН  ШОФЬОР НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ КАТЕГОРИЯ С + Е, с код по НКПД 8332-2006

Описание:

 Шофьор на  товарен автомобил/Международни превози/,категория С + Е, с код по НКПД 8332-2006

„Рувен Транс „ЕООД и  „Ведек“ЕООД, ЕТ Агро Арапов – с автобаза  с.Огняново, обл.Пазарджик  са компании с 15 годишен опит в международен транспорт- превоз с автовози на територията на  цяла Европа и Азия и търсят да назначат  служители на следните позиции:

Шофьор на  товарен автомобил/Международни превози/, категория С + Е,  с код по НКПД 8332-2006

Условия на труд:

трудов договор-безсрочен с първоначален 6 месечен срок на изпитание

-пълно работно време

-трудово възнаграждение- съвкупност от  твърда работна заплата и Командировъчни разходи ,регламентирани в Наредби за командировки в чужбина – съобразно срока на командировката и пропътувани километри

-избор на направление и камион  с цел по-безопасна,сигурна и  надеждна работа

-други социални придобивки по КТ

Изисквания  към кандидата:

-свидетелство за  управление С + Е, с код по НКПД 8332-2006

-опит като международен шофьор-мин. един месец

-валидно удостоверение за психическа годност,професионална компетентност

-позитивно и отговорно отношение към работния процес,мотивация,работоспособност

Селекция на търсещите работа

-Автобиография на български език,придружена със снимка,телефон за контакти за обратен контакт

-възможност за незабавно започване на работа при евентуално одобрение

На интервю ще бъдат  поканени  само кандидати,които са одобрени по документи

Телефон за контакти: +359 888 11 81 81