Четири от изследвани общо пет населени места в община Белово, се „радват“ на питейна вода с колиформи, сочи справка на Регионалната здравна инспекция в Пазарджик. Ето кои са проблемните селища след направения редовен мониторинг на експертите.
НАСЕЛЕНО МЯСТО ПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТО СТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА № 9/2001
с. Малко Белово Колиформи 13 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
с. Момина клисура Колиформи 29 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
с. Сестримо Колиформи 64 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
с. Габровица Колиформи 30 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Предприети са хигиенни мероприятия от страна на В и К дружеството за подобряване качеството на питейната вода, с цел постигане изискванията на Наредба № 9/2001.
Предприети са мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването, поясняват от РЗИ. От там е издадено предписание за хигиенни мероприятия – № 27/16.02.2018г. до управителя на „ВиК-Белово” ЕООД, гр.Белово за подобряване качеството на подаваната вода по микробиологични показатели.