Административният ръководител на Районна прокуратура Пазарджик – Георги Кацаров е подал оставка по лични причини. Той ще остане в системата на правосъдието, но не в качеството си на предсдател, ако желанието му бъде уважено. Все още не е ясно какво решение ще вземе Висшият съдебен съвет.

Прокурор Кацаров има над 18 години юридически стаж в органите на съдебната власт като прокурор. Бил е младши прокурор в Районна прокуратура – Панагюрище, прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик, като последователно е заемал длъжностите заместник административен и административен ръководител. Той зае овакантения пост на 4 юни 2015 г. за втори пореден път.