От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имоти, управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите по време на днешното заседание на Министерски съвет.

Терените се намират в защитената местност „Атолука“ край с. Равногор, община Брацигово, чиято площ е намалена със заповед на министъра на околната среда и водите от 2016 г. Поради това имотите са изгубили характеристиките си на публична държавна собственост. След обнародването на решението в Държавен вестник, ще бъде възможно общината да стартира процедура по продажбата на земята под вилите в курорта. До този момент тя беше собственост на държавата.