Община Сърница депозира проектно предложение с наименование „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на обект: Сграда на общинска администрация в имот 605, УПИ VIII по плана на гр. Сърница”. Проектът беше подаден в Министерството на труда и социалната политика по кампания 2018 на проект „Красива България”, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” и е подаден в средата на януари, съобщи кметът Неби Бозов. На заседание на Управителния съвет на програмата  вчера беше взето решение кои проекти ще получат финансиране, сред тях се нарежда и този на Община Сърница. 

21сърница

Стойността на проекта възлиза на 189 465 лв., като 50% от сумата представлява финансиране от програмата, а останалата част – от бюджета на Община Сърница. Изпълнението на проектните дейности следва да приключи до края на 2018 г.
Проектът предвижда подмяна на покрива на сградата, поставяне на външна топлоизолация, оформление на фасадата, подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи