Петчленна комисия с председател зам.-кметът Светла Томова разгледа и оцени подадените оферти за обявената от община Велинград обществена поръчка за избор на фирма за изпълнение на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция и ремонт на улици в гр. Велинград“. На официалното отваряне на офертите, направено в присъствието на медии, присъстваха представители само две фирми от общо шест подали своите предложения.

В обществената поръчка за подобряване на технико-експлоатационните качества на улиците и безопасното преминаване на автомобили се налага реконструкция и ремонт на ул.“Осми март“, ул. Трети март“ в участъка от пресечката с ул. „Милош Папарков“ до ул. „Николай Островски“ с дължина 200 м, ул. „Милош Папарков“, ул. „Буков дол“.

Асфалтовата настилка е силно изровена, образувани са големи дупки, основата на пътя на места също се е изровила. На ул. „Осми март“ има паваж, който също е силно компрометиран. Предвижда се премахване на стара, изровена настилка и полагане на нова асфалтобетонова настилка, корекция на ревизионни и дъждоприемни шахти. При ремонтните работи ще се следват габаритите на съществуващите улици и тротоари. На ул. „Осми март“ ще се почистят и препоставят старите бордюри и направят нови тротоари от вибропресовани бетонови плочи.

Средствата, които ще бъдат разходвани, са в размер на 513 845, 70 лева. Парите са отпуснати по настояване на кмета на общината д-р Костадин Коев от правителството с Постановление на Министерски съвет.