Народното събрание прие днес на първо четене промяна в текста на закона, с който на практика се отлагат нововъведените правила за конфликт на интереси за общинските съветници. Решението беше взето с 112 гласа „за“, 48 „против“ и 5 „въздържали се“. Вчера беше и крайният срок, в който всички съветници трябваше да подадат декларация, с която да удостоверят, че не се намират в конфликт на интереси и нямат общ бизнес с общините.

Припомняме, че с антикорупционния закон, приет окончателно през януари, се въведе изискване общинските съветници да не могат да бъдат членове на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие.

Освен това представителите на общинските съвети по новите правила трябваше да се разделят с участието си във фирми или качеството си на еднолични търговци, ако дружеството, в което са, има сключени договори с общината, в която са избрани, или с дружества и предприятия на въпросната община, ако възнамеряват да изкарат пълните си мандати. Имаше и срок за декларирането на промени в статута им – 23 февруари.

Според приетите днес текстове се променят описаните срокове, като за общинските съветници новите правила за конфликт на интереси да влизат в сила от 1 декември 2019 г. Това значи отлагане до приключване на сегашните мандати на местната власт – следващите редовни избори за кметове и местни парламенти са през есента догодина.

Още вчера депутатът Йордан Младенов разкритикува управляващите по този повод – ТУК