Трети „а” клас от ОУ „Любен Каравелов” с класен ръководител Христинка Илкова е победителят за февруари в конкурса „Клас на месеца” под мотото „Бъди отговорен – бъди в час”, обявен от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Пазарджик.

Наградата – плакет „Клас на месеца” и грамота, ще бъдат връчени на 26 февруари от 15 часа в Стъклената зала на Община Пазарджик. Класовете, номинирани в конкурса „Клас на месеца”, ще получат грамота за участие. Голямата награда в конкурса – еднодневна екскурзия в страната и призът „Клас на годината”, ще бъдат присъдени в края на учебната година.

Жури от членове на МКБППМН единодушно реши носителят на приза да е именно III „а” клас, чието мото е „Заедно е по-успешно и по-интересно”, заради активността му в училищни и извънучилищни дейности, както и изключително добре аргументираната номинация от страна на класната ръководителка Христинка Илкова.

* Снимката е илюстративна.