София, 23 февруари /БТА/
Инвестираме в добре работещ бизнес и ще го развиваме устойчиво – това заяви за БТА Гинка Върбакова, собственик на компанията „Инерком“. Усилията ни ще бъдат насочени към постигане на максимална сигурност на доставките и повишаване на качеството на услугите, допълва тя. „Инерком България“ е част от група компании, които вече 10 години работят в областта на енергетиката, енергийната инфраструктура и строителството. Основната ни дейност до момента е свързана с изграждане на централи и производство на електроенергия от ВЕИ. Групата притежава 6 действащи фотоволтаични централи, с обща мощност около 23 МВт, посочва Върбакова.

Следва пълният текст на интервюто:

– На финалната права сте да сключите сделката на годината в България. За вашата компания има малко информация в публичното пространство. Кои са „Инерком“?
– Гордеем се, че сме сред малкото български компании, които инвестират в толкова мащабен проект в енергетиката. Това е голяма стъпка в развитието на нашата компания и ние се отнасяме много професионално и отговорно към нея.
„Инерком България“ е част от група компании, които вече 10 години работят в областта на енергетиката, енергийната инфраструктура и строителството. Основната ни дейност до момента е свързана с изграждане на централи и производство на електроенергия от ВЕИ. Групата притежава 6 действащи фотоволтаични централи, с обща мощност около 23 МВт.
Успоредно работим за изпълнение на проект за фотоволтаична централа с мощност от 80 МВт, която ще функционира изцяло на пазарен принцип. Имаме опит в изграждане на енергийна инфраструктура – нови присъединявания, кабелни и въздушни трасета – средно напрежение, реконструкция на съоръжения от преносната електроенергийна система, свързани с нови присъединявания. Реализирали сме редица такива проекти. Занимаваме се и със строителна дейност. Членуваме в секторните бизнес организации – Българската фотоволтаична асоциация и Камарата на строителите. Имаме партньорства с много големи български и международни компании. Досега не сме присъствали активно в публичното пространство, защото естеството на бизнеса ни не го налагаше. Ние, както и нашият екип, напълно осъзнаваме обществената значимост и интерес към дружествата, които ще придобием. Ще поддържаме отношения на диалог с всички заинтересовани страни.

– Как средна българска компания беше избрана да придобие бизнеса на ЧЕЗ в страната?
– В бизнеса е важно какво предлагаш, колко надежден си и какъв потенциал имаш. Бяхме избрани в една изключително тежка процедура, която привлече множество международни участници, организирана и проведена по законите на Чешката република. Ние, както и всички останали кандидати, преминахме през много проучвателни етапи и трябваше да покрием редица изисквания на продавача – ЧЕЗ и мажоритарния й собственик в лицето на чешката държава.
Предоставихме множество документи, одити, финансова и търговска информация, изискана в процедурата. Доказахме, че имаме опит и капацитет да придобием и управляваме дружествата, които ЧЕЗ продава. Благодарим на целия екип от консултанти по сделката – адвокатска кантора Allen and Overy, нашите консултанти по английско право, Адвокатско съдружие Спасов и Братанов, и финансовия консултант Mane Capital, както и на партньорите от банковите и финансовите институции, всички от които работиха много професионално.
Остава последният етап – сделката да бъде одобрена от антимонополния орган Комисия за защита на конкуренцията. Едва след това тя може да бъде финализирана и ние да станем собственик. След придобиването ще направим и търгово предложение до миноритарните акционери, съгласно изискванията на закона.

– Сами ли участвате в тази сделка? Имаше спекулации, че различни бизнес интереси стоят зад вас? 
– „Инерком“ участва самостоятелно в процедурата. Ще бъдем подкрепени единствено от уважавана банкова институция, която ще ни предостави кредит. Това ще стане на базата на конкретни критерии, свързани с нашия бизнес и кредитно досие.
Собствеността ни е напълно прозрачна и публично достъпна. Групата се състои от 9 компании, в които аз съм единствен или мажоритарен собственик. Това е факт от създаването на дружествата и може лесно да бъде проверено.

– Споменахте банкова институция. С коя банка преговаряте и каква част от финансирането ще осигури тя? 
– Утвърдена практика е подобни придобивания да се финансират основно с привлечен капитал. По време на преговорите договорихме подкрепа за нашето участие в сделката от страна на голяма международна банка с висок кредитен рейтинг. Когато се използва привлечено финансиране, условията по споразумението с банката се финализират едва след избора на купувача. На този етап не можем да дадем повече информация, но сме предоставили всички необходими документи, касаещи финансирането на продавача ЧЕЗ.

– Как успяхте да убедите банкови институции да ви финансират като купувач? Какво е състоянието на вашия бизнес?
– „Инерком“ притежава активи и кредитна репутация, които ни дадоха възможност да използваме привлечено финансиране. Активите на групата ни се оценяват на около 100 милиона лева. Приходите ни нарастват устойчиво със среден темп от около 30 процента през последните години. По предварителни финансови данни приходите на групата за миналата година са около 50 милиона лева и ще отчетем печалба от около 10 млн. от дейността си. Дружеството, което ще придобие активите на ЧЕЗ след одобрението на КЗК, е „Инерком България“ ЕАД и е част от нашата група. То бе създадено специално във връзка с придобиването на активите на ЧЕЗ. Това е утвърдена практика при подобни сделки, тъй като позволява прозрачност и ефективност на управление на бизнеса.

– Какво ви дава увереност, че ще се справите с огромен бизнес, който засяга 3 милиона клиенти? 
– Купуваме от ЧЕЗ един добре работещ бизнес и ще го развиваме устойчиво в интерес на клиентите и с отговорност към сигурността и стабилността на енергийната система. Познаваме добре енергийния пазар. Минали сме през всички промени до момента в сектора на производство на електроенергия от ВЕИ. Запознати сме с местните регулации и лицензионни изисквания към дружествата, които предстои да придобием. Познаваме международните тенденции и добрите практики в сектора. Електроразпределението и електроснабдяването са вероятно едни от най-регулираните бизнеси в България и подлежат на контрол от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В толкова регулирана среда компаниите работят в строго определени рамки.
Като собственик „Инерком“ ще задава стратегическите приоритети и посока за развитие и ще следи за стабилността и ефективността. За оперативното управление ще разчитаме в голяма степен на експертизата на мениджърите и служителите в компаниите, които ще придобием. Ще заложим на приемственост и експертност. Екипът на ЧЕЗ е с доказано висок професионализъм и опит. Това са над 3000 човека, които години наред се грижат за сигурността и качеството на доставките на електроенергия за всички клиенти на дружествата. За председател на Съвета на директорите на „Инерком България“ поканихме Милена Стоева, юрист с дългогодишен опит в енергетиката. Тя е запозната с бизнеса, който придобиваме, работила е дълги години на отговорни позиции в дружества от групата на ЧЕЗ.

– В каква посока смятате да развивате дружествата, които придобивате?
– Осъзнаваме обществената значимост на бизнеса, който придобиваме. Нашата цел е в рамките на регулаторните изисквания да предоставим най-добра услуга на клиентите и да развиваме успешно дружествата в новите пазарни реалности. Знаете, пред енергийния сектор предстоят важни промени, свързани с пълната либерализация на пазара на електроенергия.
Ще работим, за да направим най-доброто предложение на потребителите и да разширяваме пазарното присъствие на дружествата. Планираме въвеждане на иновативни технологии на база утвърдени международни практики. Ще насочим инвестиции и в проекти, които водят до оптимизиране на оперативните разходи. Ще продължим добрите практики, свързани с развитие на човешките ресурси. Усилията ни ще бъдат фокусирани върху постигане на максимална сигурност на доставките и устойчив ръст на качеството на услугите.

Ето и историята на бизнес – групата „Инерком“

„Инерком груп“ ЕАД – ЕИК 204 347 623, седалище и адрес на управление: гр. София, Околовръстен път 3, ет. 7, ап. 72, с уставен капитал от 50 000 лв. В Съвета на директорите са Гинка Николова Върбакова, Петрана Пайтакова, Малина Иванова Върбакова.

Собственик на капитала е „Инерком инвестмънтс“ ЕАД , същата фирма има ЕИК 204594851  и е със същия адрес на регистрация, като едноличен собственик на капитала е Гинка Върбакова, в Съвета на директорите отново е етървата на Върбакова – Малина и Маринела Василева Пенева. Няма обявен нито един отчет на тези дружества, тъй като са създадени през 2017 г.

„Инерком инвестмънтс“ е едноличен собственик на капитала и на третото дружество в групата – „Инерком България“ ЕАД, с ЕИК 204757298. Същият е и адресът на регистрация, а освен Гинка и Малина Върбакови, влиза и адвокат Милена Илиева Стоева.

„Инерком“ ЕООД  е с ЕИК 201657531 с капитал 10 000 лв., едноличен собственик Гинка Върбакова,фирмата е  регистрирана през 2013 г.

Според учредителния акт на „Инерком“, първоначално дружеството е било регистрирано през 2011 г. с името „Грийн парк БГ“ ЕООД от Екатерина Мърчокова – Стоянова в Пловдив. От 1 октомври 2013 г. собственик на капитала става „Солар къмпани“ЕООД, като междувременно дружеството е преименувано на „Грийн Билд БГ“. На 14 декември 2016 г. капиталът е придобит от „Инерком груп“ ЕАД. През юни 2017 г., а собственик на капитала става Гинка Върбакова.

Ето и останалите фирми на Върбакови

 1. „Риал Стейтс“ ЕООД ЕИК112633304  седалището ѝ е в София, „Околовръстен път“3,  собственик – „Солар грийн енерджи“ АД ЕИК 201743158, с 5000 лв. уставен капитал и управител Теодора Николова Пайтакова / 2011 г.
 2. „Солар грийн енерджи“ АД ЕИК 201743158 , София, „Околовръстен път“3,  с 50 000 лв. уставен капитал, регистрирана с едноличен собственик Славчо Иванов Върбаков, регистрирана е през 2011 г., същата година през ноември собственик става Екатерина Илиева Мърчокова – Стоянова. През януари 2014 г. собственик става Радослав Иванов Димитров, а през март 2014 г. в Съвета на директорите са Т.Пайтакова, Г.Върбакова, Малина Върбакова. Финансовите отчети от 2013 сочат, че фирмата има 400 хил. лв. печалба, при 4, 6 млн.лв приходи, а за 2014 са отчели 800 хил. лв. печалба, от 3.2 млн.лв. приходи. В активите на дружеството към 2014 г. има съоръжения за 11.5 млн. лв.
 3. „Евробетон“ ЕООД ЕИК175287280, София, „Околовръстен път“3, собственик на фирмата е „Солар грийн енерджи“ АД ЕИК 201743158 5000 лв. собственик на уставния капитал от 50 000 лв. и управители са Теодора Николова Пайтакова и Гинка Върбакова
 4. „Си Джи – груп“ ЕООД , ЕИК 112601636, Пазарджик, ул. „И. Вазов“, 12, ет.2, ап.2,  управител е Гинка Върбакова, фирмата влиза в правния мир на 4 ян. 2010 г., а ден по-късно, на 5 януари Гинка я продава на Данаил Борисов. Той става и собственик на капитала от 5 000 лв.
 5. „Дивелъп консулт“ ЕООД, ЕИК 175362053, София, кв. „Борово“, ул. „Ладога“, бл. 227. Фирмата е регистрирана на 9 ноември 2009 г. – съдружници – Гинка Върбакова и Теодора Пайтакова, капитал 5000 лв. , на следващия ден 10 ноември, те са заличени и е вписан Стефан Върбанов Иванов, като собственик и управител – дружество за покупка на терен е управление и експлоатация на ВЕИ
 6. „София СКИ“ ЕООД ,ЕИК 201695188 , София, „Околовръстен път“3. При регистрацията дружеството през септември 2011 г.се казва „БГ Енерджи – КВ“ и като негов собственик се сочи БГ Енерджи АД. През февруари 2013 г. управител и собственик става Пенка Ангелова Кралева, капитал 100 лв., предмет на дейност търговия с електроенергия и името става „София  СКИ“ ЕООД ,ЕИК 201695188 , София, Околовръстен път,.
 7. „Солар къмпани“ ЕАД, 2013 г. ЕИК 202709319, адрес в Пловдив, сега, преди това на „Околовръстен път“ №3 в София. При регистрацията дружеството е било собственост на Петрана Георгиева Пайтакова, през 2014 г. е прехвърлено на Радослав Димитров, а през 2017 г. капиталът става собственост на Румен Борисов Трендафилов. Преди д бъде прехвърлено на Трендафилов, дружеството се е управлявало от Теодора, Малина и Гинка. Строеж, управление и експлоатация на ВЕИ. Има съвет на директорите, а в него влизат Румен Трендафилов, Яница Димитрова и Антон Антонов.
 8. БГ Енерджи ЕАД , 2008 г.  Първоначален адрес на фирмата е София, кв. Драгалевци, после се мести в кв.Борово на ул.“Ладога“. В момента седалището е в Батак. От регистрацията насам се сменят трима собственици, като последният е Ангел Димитров Домусчиев. Шест пъти е сменян Съветът на директорите, като от регистрацията на дружеството през 2008 г., когато в Съвета на директорите влизат – Симеон Кралев, Славчо Върбаков, Мартин Кралев и Теодора Пайтакова, до последната промяна през юли 2014 г. , винаги в Съвета на директорите присъства един от семейство Върбакови и Пайтакови. Капиталът на това дружество е 200 000 лв. Последните обявени отчети в Търговския регистър са за 2011 г. сочат, че фирмата е строила жилищни сгради в Каварна, к-с „Карвуна“.
 9. Инерком Про – ЕИК 204757426, собственик „Инерком инвестмънтс“ в Съвет на директорите са Маринела Пенева, Гинка Върбакова и Малина Върбакова, регистрацията е от септември 2017 г., с капитал 50 000 лв.
 10. Строй билдинг БГ – АД , капитал 60 000 лв. , в момента в Съвета на директорите – Танчо Драгиев, Николай Панчев и Гинка Върбакова, ЕИК 175028979 – строителна фирма, няма отчети, спящо дружество.
 11. Сигма тел ЕООД, ЕИК 175143561, 2010 г. съдружници Гинка Върбакова, Виктория Спасова и Владимир Захариев, капитал 5000 лв. , от март 2011 г. капиталът е прехвърлен на Стефан Върбанов Иванов. Последният отчет е от 2010 г. Адресната регистрация на фирмата е в София, ул. „Кракра“ 1