По повод Деня на розовата фланелка – ден за борба с тормоза в училище, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Пазарджик ще проведе беседи на тема „Безопасно общуване в интернет”.

Срещата с четвъртокласниците от начално училище „Отец Паисий” е на 27 февруари от 9 часа, а с гимназистите от Средношколското общежитие – на 28 февруари от 15.30 часа. Учениците ще бъдат запознати с рисковете, които крие онлайн-общуването, както и с начините да се предпазят от тормоз в социалните мрежи.

Съвременните деца масово общуват и се социализират през интернет, това превърна училищния тормоз в 24-часов, като нерядко той може да премине и във физическа агресия. Затова ключът към безопасността в интернет е развиването на дигитално медийната грамотност на децата.

Основната опасност за децата от 3 до 6 годишна възраст е случайно да попаднат на неподходящо съдържание, като например порнография или жестокост. От 7 до 9 годишна възраст, детето все повече се ориентира към онлайн игри. Това повишава риска от обиди и тормоз от други играчи. Най-опасно е между 13 и 15 години, когато тийнейджърите експериментират и изпробват границите на позволеното и непозволеното, коментира Георги Апостолов, координатор в Центъра за безопасен интернет.

Най-страшната опасност в интернет е дете да попадне на педофил, смята той. Над 60% от сигналите, които постъпват на “горещата линия“ на Центъра за безопасен интернет се отнасят до точно такива случаи, когато едни деца тормозят друго дете, то пък решава да си отмъсти и така тормозът се затваря в един порочен кръг и ескалира агресията.